Protest

Przeciwko czemu protestujemy?

Mapa oprotestowywanej obwodnicy

Mapa oprotestowywanej obwodnicy ul Konstytucyjna – link do większej mapy ze strony mpu.lodz.pl. UWAGA – duży plik

Protestujemy przeciwko „Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ulicy Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna etap III”.

Protestujemy przeciwko przeprowadzeniu II Obwodnicy Śródmiejskiej Zewnętrznej określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi (załącznik XVII do uchwały Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) przez Park 3 Maja i Baden-Powella.

 

 

 

 

 

 

Akcja protestacyjna, działania, materiały, ulotki jak i projekt strony są dziełem zespołowym mieszkańców. Akcja nie została zainicjowana przez żadną partię polityczną. Przyświeca nam cel społeczny ochrony naszej najbliższej okolicy przed dewastacją, kieruje nami troska o środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców. Nie utożsamiamy się z żadną partią polityczną. Prosimy zatem nie łączyć naszego protestu i działań z żadną frakcją ani żadnymi wypowiedziami politycznymi.

Mile widziane są wszystkie organizacje sprzyjające działaniom dla wspólnego dobra, jakim jest nasze miasto, nasze osiedla, nasze parki.